Česky

Cerhovice leží na poloviční vzdálenosti mezi Prahou a Plzní na trase dálnice D5. Dálniční křižovatka Cerhovice je vzdálena 1 km od náměstí. Rozloha obce je 14 75 ha. Má dvě části Cerhovice a Třenici. Počet trvale bydlících obyvatel je kolem 1100. První písemná zmínka pochází z roku 1275. 

Vybavenost
plynofikace, vodovodní síť, telekomunikační siť, veřejné osvětlení, spašková kanalizace, obchodní centrum, lékárna, ordinace praktického a dětského lékaře, stomatologie, Základní škola a Mateřská škola, fotbalové hřiště, hřiště ledního hokeje, sokolovna, vodní nádrž, rozhledna.
Katastrální území
Cerhovice
neurčena 4853956, orná půda 3112650, zahrady 172782, ovocné sady 77355, louky 582514, pastviny 313565, lesní půda 930550, rybníky potoky 46681, zastavěné plochy 143607, ostatní plochy 599521, celkem výměra 10833181 m2
Třenice
neurčena 1805955, orná půda 1368014, zahrady 48975, ovocné sady 13605, louky 387279, pastviny 3691, lesní půda 113107, rybníky a potoky 25479, zastavěná plocha 42608, ostatní plocha 111579, celkem 3920292 m2
Pamětihodnosti
kostel Sv. Martina z 15. století,kaplička ve Třenici, hrobka rodiny Röthlingshöffera s pomníkem od Myslbeka, pomník železničního neštěstí, Chráněný přírodní výtvor Studánky. Zajímavostí je také již uzavřený lom v katastru Třenice , který je nalezištěm Wavelitu.
Hřbitov
Hřbitov v Cerhovicích je rozdělen na starý a nový hřbitov. Součástí je také urnový háj. V roce 1999 byla provedena oprava hřbitovní zdi. Hřbitov je spravován Úřadem městyse.
Základní škola
byla postavena v roce 1921. Od této doby prošla budova několika rekonstrukcemi. Nová kotelna, kuchyně, izolace půdních prostor, venkovní izolace, výměna oken a okapů atd. Také se zde vybudovalo venkovní víceúčelové hřiště. Mateřská škola prodělala také v posledním období stavební úpravy. Dostala novou sedlovou střechu, přistavěla se na kapacitu 50 dětí a došlo k rekonstrukci všech WC a výměně oken.
Úřad městyse
zajišťuje v přeneseném výkonu státní správy matriční záležitosti, CzechPoint a ověřování listin.