Informace pro občany

Poplatky

Poplatek za psa                                              120,-Kč/rok

za druhého a dalšího psa                                150,-Kč
občané nad 65 let věku za prvního psa
            60,-Kč

občané nad 65 let za každěho dalšího psa       150,-Kč

poplatek je splatný od 1.1.2020  nejpozději do 31.3. 2020

Poplatek za svoz domovního odpadu - 600,-Kč/os/rok poplatek je splatný od 1.1.2020 nejpozději do 30.6. 2020. 

Poplatky jsou vybírány v hotovosti nebo převodem na účet u KB 4626131/0100 jako  var.symbol uveďte číslo popisné nemovitosti.