Informace pro občany

Poplatky

Poplatek za psa                                              160,-Kč/rok

za druhého a dalšího psa                                 200,-Kč
občané nad 65 let věku za prvního psa
            80,-Kč

občané nad 65 let za každěho dalšího psa        200,-Kč

poplatek je splatný od 1.1.2022  nejpozději do 31.3. 2022

Poplatek za svoz domovního odpadu - 700,-Kč/os/rok poplatek je splatný od 1.1.2022 nejpozději do 30.6. 2022. 

Poplatky jsou vybírány převodem na účet u KB 4626131/0100 jako  var.symbol uveďte číslo popisné nemovitosti v k.ú. Třenice uvádějte před číslo popisné číslo 10 (číslo popisné) nebo hotově na úřadu městyse.

 

 

 

 

 

Faktury za "kanalizaci"  provádějte také bezhotovostně na č.ú.: 115-1748820257/0100 , jako variabilní symbol se uveďte číslo faktury nebo číslo smlouvy.      

Na tento účet lze  hradit i zálohy 300,-Kč/os/ čtvrtletí s uvedením var. symbolu čísla popisného  v Cerhovicích a ve Třenici -  číslo popisné s předřazením č. 10.

 

tzn. ve Třenici                         čp. 150  a před dáme  10 tj.    var. symbol  10150