Informace pro občany

Účet kanalizace, kam s olejem

č.ú. kanalizace:   115-1748820257/0100 , jako variabilní symbol se uvede číslo smlouvy nebo faktury.     

Na tento účet lze i hradit zálohy 300,-Kč/os/ čtvrtletí s uvedením var. symbolu č. smlouvy - jedná se o číslo popisné v Cerhovicích a ve Třenici o číslo popisné s předřazením č. 10.

 

tzn. ve Třenici                         čp. 150  a před dáme  10 tj.    var. symbol  10150     

 

Vyúčtování dle vodoměrů bude v červenci 2021 , tzn. že zálohy 300,-Kč mohou občané hradit  v prvním a druhém čtvrtletí roku 2021.  

Majitelům studen byla vystavena faktura za splaškové vody v průběhu ledna r. 2021.  

Cena od 1.1.2021 se m3 splaškové vody je    33 Kč bez DPH  tj. 36,30 s DPH    

 

V Cerhovicích mohou občané odložit přebytečný fritovací olej do plastových nádob za radnicí a ve Třenici u autobusové točny - v plastových obalech.                                                                                       

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
file0023.pdf 823 Kb