Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Funkce
starosta Petr Frei
místostarosta Miroslav Kára
člen rady Zdeňka Popová předsedkyně kontrolního výboru
člen rady Jana Šmídová předsedkyně finančního výboru
člen rady Mgr. Martin Švarc
Mgr. Rudolf Altman
Jiří Hochman
Josef Křížek
Ing. Jiří Mach
Václav Pichlík
Mgr. Irena Štochlová
Václav Tauš
Hana Velichová
Ing. Michal Vrňata
Mgr. Daniela Vrňatová


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.