Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Funkce
starosta Petr Frei
místostarosta Václav Tauš
člen rady Pavla Hlavsová předsedkyně kontrolního výboru
člen rady Miroslav Kára
člen rady Jana Šmídová předsedkyně finančního výboru
Mgr. Rudolf Altman
Vladislav Cibulka
Kateřina Čapková
Jiří Hochman
Dagmar Holečková předsedkyně sociální komise
Josef Křížek
Jiří Pergl
Václav Pichlík
Mgr. Martin Švarc
Mgr. Daniela Vrňatová


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.