Obecně závazné vyhlášky

Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2021

                             

                                             Dodatek č.1 k

     Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice č.2/2021, o      

    místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

                      

 

 

Tímto dodatkem se ruší čl. 5 odst. 1 obecně závazné vyhlášky městyse Cerhovice č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a nahrazuje se:

 

 

                                                        Čl.5 odst. 1

                                                   Sazba poplatku    

 

Sazba poplatku činí 500,-Kč.    

 

                                                        Účinnost

 

Tento dodatek obecně závazné vyhlášky městyse Cerhovice č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nabývá účinnosti dne 1.1.2023.

 

Změna sazby místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla schválena na zasedání zastupitelstva městyse Cerhovice dne 12.12.2022 usnesení č. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Petr Frei                                                                                                        Jakub Hendrich

       Místostarosta                                                                                                         Starosta

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c1.pdf 774.9 Kb