Úřední deska

Integrace dopravy

PŘIPRAVUJEME: INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA BEROUNSKU A HOŘOVICKU

Naposledy aktualizováno: 05. 08. 2020 | Publikováno: 06. 07. 2020 |  Tisk

Ke konci roku 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. Zavedeno bude 23 nových linek 6 stávajících bude změněno. Zrušeno bude 43 linek mimo systém PID. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci ROPID (ropid@ropid.cz).

Odkaz na návrh integrace je zde:
https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-berounsku-a-horovicku/?tab=1