Zápisy z jednání ZM

Usnesení č.16

                            Usnesení č. 16

                   z jednání ZM Cerhovice dne 5.9. 2022  v 18:00 hodin.

 

  1. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtovou změnu č.  9. 
  1. ZM schválilo navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o částku 319 384 Kč          
  2. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p. Křížkovi o rozloze 3 m2 za cenu 140,- Kč/m2.
  3. Zastupitelstvo městyse schvaluje proplacení dovolené starostovi v počtu 35 dnů.                
  4. Zastupitelstvo městyse schvaluje ÚPD a  veřejnou vyhlášku č. 1/2022.
  5. Zastupitelstvo městyse schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro Vantage Towers s.r.o IČ 09056009 (pozemky pod rozhlednou ).
  6. ZM jednomyslně schválilo přijetí daru od p. Roberta Maška, jedná se o pozemky stp. 5/3 16m2 a 6/5  o výměře 439m2 k.ú. Třenice.
  7. ZM jednomyslně schválilo znění kupní smlouvy mezi ZD Mořina a městysem za cenu 1Kč pozemek č. 6/4 v k.ú. Třenice .
  8. Zastupitelstvo městyse souhlasí s poskytnutí jednorázové odměny starostovi městyse Petru Freiovi v roce 2022 ve výši jednonásobku měsíční odměny starostovi. Odměna se  poskytuje  za mimořádný rozsah vedení čistírny odpadních vod a vedení investičních akcí. 
 
 
                    Petr Frei                                                                                        Miroslav Kára
                    starosta                                                                                        místostarosta                                                        
 
V Cerhovicích dne 6.9.2022

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-c.16664343162.docx 14.4 Kb