Zápisy z jednání ZM

Usnesení z ustavujícího zasedání 2022

Usnesení č. 1

z ustavujícího zasedaní Zastupitelstva městyse Cerhovice ze dne 21.10. 2022

  1. Zastupitelstvo městyse Cerhovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasovaní: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.

  1. Zastupitelstvo městyse Cerhovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.

Výsledek hlasovaní: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.

  1. Zastupitelstvo městyse Cerhovice schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasovaní: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.

  1. Zastupitelstvo městyse Cerhovice zvolilo starostou pana Jakuba Hendricha, nar. 11.9.1990, Ke Koupališti 198, Cerhovice.

Výsledek hlasovaní: pro 9, proti 6, zdrželi se 0.

  1. Zastupitelstvo městyse Cerhovice zvolilo místostarostou pana Petra Freie    nar. 1.8.1966, Třenická 49, Cerhovice - Třenice.

Výsledek hlasovaní: pro 8, proti 6, zdrželi 1.

  1. Zastupitelstvo městyse Cerhovice zvolilo cleny Rady městyse Cerhovice: pana Adama Šlechtu, Kymličkova 6, Cerhovice -Třenice

Výsledek hlasovaní: pro 8, proti 0, zdrželi se 7, paní Katerinu Čapkovou, Plzeňská 203, Cerhovice Výsledek hlasovaní: pro 14, proti 0, zdrželi se 1,

paní Marketu Legemzovou, Macháčkova 96, Cerhovice - Třenice Výsledek hlasovaní: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.

  1. Zastupitelstvo městyse Cerhovice schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.

      8. Zastupitelstvo městyse Cerhovice zvolilo předsedou finančního výboru pana Adama Šlechtu, Kymličkova 6, Cerhovice - Třenice.

Výsledek hlasovaní: pro 14, proti 0, zdrželi se 1.

9. Zastupitelstvo městyse Cerhovice zvolilo předsedkyní kontrolního výboru paní Zdenku Popovou, Šillingerova 375, Cerhovice.

Výsledek hlasovaní: pro 14, proti 0, zdrželi se 1.

10. Zastupitelstvo městyse Cerhovice zvolilo členy kontrolního výboru:

Paní Marketu Legemzovou, Macháčkova 96, Cerhovice – Třenice

výsledek hlasovaní: pro 15, proti 0, zdrželi se 0,

pana Milana Karu, Plzeňská 141, Cerhovice

výsledek hlasovaní: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.

11. Zastupitelstvo městyse Cerhovice v souladu s § 72 odst. 2 a§ 84 odst.2 písm. zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkci neuvolněných členů zastupitelstva takto:

1) Místostarosta 32 501,- Kč, člen rady 4 000,- Kč, předseda výboru nebo komise 1 000,- Kč

2) Zastupitelstvo městyse Cerhovice v souladu s § 74 odst. 3 a§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkci se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva městyse poskytne jako součet odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích (člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise).

3) V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, clena komise) bude odměna naležet ode dne zvolení do teto funkce.

Výsledek hlasovaní: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.

12. Zastupitelstvo městyse Cerhovice zvolilo cleny školské rady při ZŠ a MŠ Cerhovice:

pana Jiřího Macha, Ke Koupališti 243, Cerhovice,

výsledek hlasovaní: pro 15, proti 0, zdrželi se 0,

pana Josefa Křižka, Moskevská 44, Cerhovice – Třenice,

výsledek hlasovaní: pro 14, proti 0, zdrželi se 1.

 

Toto usnesení bylo přijato na zasedaní Zastupitelstva městyse Cerhovice dne 21.10.2022 a je závazné pro Radu městyse Cerhovice a Úřad městyse Cerhovice.

 

   Jakub Hendrich v.r.                                  Petr Frei v.r.
        starosta                                                 místostarosta   
 
V Cerhovicích dne 24.10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-c.1.pdf 202.2 Kb