Kam s odpadem?

Bio odpad

Hnědé popelnice na Bio Odpad se sváží od 25. března (včetně) a dále každé liché pondělí.


Sběrný dvůr Cerhovice

Stacionární sběrné místo přijímá nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad pouze od fyzických osob s trvalým pobytem v Cerhovicích. K prokázání je nutno předložit občanský průkaz a uvést adresu trvalého bydliště a datum narození. Bez předložení občanského průkazu není možné odpad přijmout.

Všichni návštěvníci budou respektovat instrukce pracovníků na sběrném místě! V opačné případě nebudou vpuštěny na sběrné místo.

Provozní doba stacionárního sběrného místa:

V období letního času:

Středa 16:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 11:00

V období zimního času:

Středa 14:00 – 16:00
Sobota 09:00 – 11:00

Ve státem uznaný svátek je sběrné místo uzavřeno.

Místo: Bývalý areál Jednoty

 

Pravidla pro přijímání odpadu do sběrného dvora


Sběrná místa tříděného odpadu

Mapa míst: