ZŠ a MŠ Cerhovice

Základní a Mateřská škola Cerhovice

Základní škola Cerhovice je úplná devítiletá škola. Ve školním roce 2022/2023 ji navštěvuje 248 žáků, z toho 143 na druhém stupni. Kromě cerhovických, třenických a zalužských dětí docházejí do školy také žáci z Jinec, Kařezu, Líšné, Lhotky, Stašova,Týčku, Zbirohu a Žebráku. Po absolvování I. stupně ZŠ do cerhovické školy přecházejí žáci z Újezda a Drozdova. Škola je vybavena moderní IT technikou. Ve většině tříd jsou projekční nebo dotykové tabule, je zde počítačová učebna, která byla v roce 2018 vybavena 18 novými počítači. Kromě teoretické výuky se zaměřujeme také na praktické dovednosti, za tímto účelem je škola vybavena dílnami, cvičnou kuchyní a pozemky. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici dvě hřiště (s umělým a přírodním povrchem), atletickou dráhu a tělocvičnu.

Součástí školy je školní družina, jejíž kapacita byla navýšena na 120 dětí.

Mateřská škola sídlí v samostatném objektu, je však se základní školou propojena v jeden statutární celek.
V současné době je zde zapsáno 50 dětí ve dvou třídách.
 
Vedení školy:
Ředitel školy je Mgr. Pavel Vonásek, jeho zástupkyní je Mgr. Jiřina Čejková.
Řízením mateřské školy je pověřena zástupkyně MŠ paní Ivana Altmanová.

Webová prezentace školy

Základní a Mateřská škola Cerhovice Základní a Mateřská škola Cerhovice

Historie školy
V roce 1923 byl pak položen na dnešním místě základní kámen nové školy. Stavba byla dokončena v roce 1924 a zkolaudována v lednu 1925, kdy sem byly okamžitě přestěhovány třídy ze sirotčince a z Drozdova. Prvním ředitelem byl jmenován Oldřich Votruba.
Od září téhož roku přešla nová školní budova do plného provozu. Starou školu koupila sokolská jednota. Nová škola postupně seznávala dalších vylepšení - hned po 2. světové válce bylo přebudováno osvětlení, zřízeno ústřední topení a vyhloubena vlastní studna.
Od roku 1955 byla v budově zřízena školní jídelna. Další zástavbou pak přibylo šest místností. V průběhu podzimu 2005 došlo k zásadní rekonstrukci školní jídelny, která byla přizpůsobena normám Evropské unie. Postupně byla jídelna osazena i novým nábytkem. Slavnostní předání do užívání pak proběhlo za účasti představitelů obce i parlamentu dne 28. 3. 2006 v rámci Dne otevřených dveří. V letech 2009-2010 pak je postupně dokončována kompletní rekonstrukce fasády včetně zateplení.

Text uložený do základního kamene z roku 1923

Základní a Mateřská škola Cerhovice