Formuláře

Formuláře

Zde jsou ke stažení formuláře k vyplnění. Vyplněný a podepsaný formulář lze podat několika způsoby.

1) vyplňte formulář, vytiskněte a zašlete poštou nebo osobně Úřadu městyse Cerhovice
2) uložte vyplněný formulář do svého počítače, podepište, naskenujte podepsaný formulář a zašlete na podatelna@cerhovice.cz
3) uložený formulář můžete podepsat též elektronicky a zaslat na podatelna@cerhovice.cz nebo DS (ID DS caibe6z)  
 

Poplatky

FormulářePoplatek pes - Přihlášení

FormulářePoplatek pes - Zánik

Ostatní

FormulářeŽádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  Formuláře Informace k žádosti

FormulářeUžívání veřejného prostranství (zábor)

FormulářeŽádost o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace

FormulářePřihláška k vítání občánků

FormulářeŽádost o poskytnutí finanční podpory neziskových činností z rozpočtu městyse Cerhovice

 

 ŽÁDOST O USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DŮCHODU

FormulářeŽádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

FormulářeLékařské potvrzení k žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Formuláře Informace k žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

 Hřbitov

FormulářeŽádost o pronájem hrobového místa

FormulářeUkončení nájmu hrobového místa

 

FormulářeOdstranění větví a kořenů přesahujících na sousedův pozemek