O městysu

O městysu Cerhovice

Cerhovice leží na poloviční vzdálenosti mezi Prahou a Plzní na trase dálnice D5. Dálniční křižovatka Cerhovice je vzdálena 1 km od náměstí. Rozloha obce je 14 75 ha. Má dvě části Cerhovice a Třenici. Počet trvale bydlících obyvatel je kolem 1100. První písemná zmínka pochází z roku 1275.

Mapa Cerhovice Radnice
Vybavenost
Plynofikace, vodovodní síť, telekomunikační siť, veřejné osvětlení, spašková kanalizace, obchodní centrum, lékárna, ordinace praktického a dětského lékaře, stomatologie, Základní škola a Mateřská škola, fotbalové hřiště, hřiště ledního hokeje, sokolovna, vodní nádrž, rozhledna.
Katastrální území
Cerhovice, Třenice
Pamětihodnosti
Kostel Sv. Martina z 15. století,kaplička ve Třenici, hrobka rodiny Röthlingshöffera s pomníkem od Myslbeka, pomník železničního neštěstí, Chráněný přírodní výtvor Studánky. Zajímavostí je také již uzavřený lom v katastru Třenice, který je nalezištěm Wavelitu.
Hřbitov
Hřbitov v Cerhovicích je rozdělen na starý a nový hřbitov. Součástí je také urnový háj. V roce 1999 byla provedena oprava hřbitovní zdi. Hřbitov je spravován Úřadem městyse.
Základní škola a mateřská škola
byla postavena v roce 1921. Od této doby prošla budova několika rekonstrukcemi. Nová kotelna, kuchyně, izolace půdních prostor, venkovní izolace, výměna oken a okapů atd. Také se zde vybudovalo venkovní víceúčelové hřiště. Mateřská škola prodělala také v posledním období stavební úpravy. Dostala novou sedlovou střechu, přistavěla se na kapacitu 50 dětí a došlo k rekonstrukci všech WC a výměně oken.
Úřad městyse
zajišťuje v přeneseném výkonu státní správy matriční záležitosti, CzechPoint a ověřování listin.
 
Czechpoint logo    Portál občana    Portál veřejné správy    Portál Středočeského kraje    Portál Úřadu práce